ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทองแดง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 10 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256131,75457,41566,53552,47637,23653,03429,37538,63146,35340,96990,21018,634562,622
2560----5084223,96346,99637,11741,18037,73463,194231,114
ยอดยกมาตั้งแต่ 14 มิ.ย. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560   -793,736
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี