ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหร่ายจิก หมู 1 บ้านวังทองแดง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบำรุง บุญเพ็ชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน แล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 14.47 น. โดย คุณ นพดา น้อยลือ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน