ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานฝายน้ำล้น หมุ่ 8 บ้านตระพังโพธิ์ศรี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเชนท์ ผาสุข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนี่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 14.55 น. โดย คุณ นพดา น้อยลือ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน