ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน   27 ก.ค. 2560 129
ประกาศสอบราคา   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   7 มิ.ย. 2560 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทิวาแอร์(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 32,400 บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ร   18 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านทิวาแอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าข   18 มิ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบุญคงการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล   18 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานฝายน้ำล้น หมุ่ 8 บ้านตระพังโพธิ์ศรี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเชนท์ ผาสุข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนี่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่   13 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคากลางจ้างซ่อมแซมคอสะพานฝายน้ำล้น หมู่ 8 บ้านตระพังโพธิ์ศรี ตำบลวังทองแดง   13 มิ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหร่ายจิก หมู่ 1 บ้านวังทองแดง    13 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหร่ายจิก หมู 1 บ้านวังทองแดง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบำรุง บุญเพ็ชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน แล   13 มิ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พิษณุโลกเคมีภัณฑ์ซัพพลาย(ขายส่ง,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,200 บาท(ห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   12 มิ.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8