ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน   27 ก.ค. 2560 157
ประกาศสอบราคา   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   7 มิ.ย. 2560 161
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   16 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้อเนกประสงค์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทหล่อสโตร์เฟอร์นิเจอร์ไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 10,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค   28 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางอเนกประสงค์ กองการศึกษาฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทหล่อสโตร์เฟอร์นิเจอร์ไทย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 10,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   28 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองแห้ง ม.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นายสุรชัย มั่งคล้าย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 474,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง   28 ก.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองแห้ง หมู่่ 1 บ้านวังทองแดง   28 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยวัฒน์ สวงนญาติ โดยเสนอราคา เป็นเงิน 29,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง   28 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ กองสาธารณสุขและสิ่งแวด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชัยวัฒน์ สงวนญาติ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   28 ก.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13