ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 23 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง [ 15 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 519  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 22 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 92  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564) [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 76  
 
[ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)