ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 23 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง [ 15 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 382  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 22 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564) [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 22 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)