ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)