องค์การบริหารส่วนตำบล วังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย