หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
นายสมคิด ปานเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง
 
นายสิน ยอดเพ็ชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง
นายสามารถ อ่องกลิ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง