ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 2 ถ.พระร่วง ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055-697-304 โทรสาร : 055-697-304 ต่อ 16
Web Site : www.vangthongdaeng.go.th
E-mail : wangtongdaeng@hotmail.com
 10 สำนักปลัด

11 งานป้องกัน

12 กองสาธารณสุข/งานพัฒนาชุมชน

13 กองช่าง

14 กองคลัง

15 กองการศึกษา/งานบุคลากร

16 โทรสาร

17 ห้องปลัด อบต.

18 ห้องนายก อบต.