หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 2 ถ.พระร่วง ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055-697-304 โทรสาร : 055-697-304 ต่อ 16
Web Site : www.vangthongdaeng.go.th
E-mail : wangtongdaeng@hotmail.com
 10 สำนักปลัด

11 งานป้องกัน

12 กองสาธารณสุข/งานพัฒนาชุมชน

13 กองช่าง

14 กองคลัง

15 กองการศึกษา/งานบุคลากร

16 โทรสาร

17 ห้องปลัด อบต.

18 ห้องนายก อบต.