หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๙๐ เมตร บริเวณหน้าบ้านนางเจิ่น แห่ชู หมู่ ๒ บ้านไสยาศน์ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย [ 26 ก.ย. 2566 ]ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหน้าบ้านนางเจิ่น แห่ชู หมู่ ๒ บ้านไสยาศน์ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๗ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๖๓-๐๐๒๕ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านตระพังโพธิ์ศรี ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์รายทาง พร้อมติดตั้ง ในจุดเสี่ยงอันตราย หมู่ที่ ๔ บ้านราวรังงาม ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สาย ดังนี้ 1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาขุนไกร - วัดช้างล้อม (ช่วงที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 166 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสำนัก - นาขุนไกร (ช่วงที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 59 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อหินคลุก เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นถนนทางเข้า - ออกบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง จำนวน ๑๕ คิวๆละ ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69