หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
นายคร้าม ปานเรือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายอติชาติ อบหอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมงคล ครุฑโปร่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
 
 


นายธวัชชัย คชแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1


นายเกาะ บ้านไกล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายสุชาติ คำเนียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3


นายสำรวย สุขสัมพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นายแจ๋ว เม่นจาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นายอดิศักดิ์ แสงสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5