หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง  จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นท้องถิ่นยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 14.21 น. โดย คุณ วิลาวัลย์ ศรีอินแก้ว

ผู้เข้าชม 10 ท่าน