ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองลาดปลาค้าว ม.6   16 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ   16 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง   16 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สป.   16 พ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง   16 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ งานป้องกัน    16 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน สป.   16 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลม 16 \" และพัดลมตั้งพื้น 16 \" สำนักปลัด   16 พ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำหรับบุคคลภายใน)   7 พ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับบุคคลภายนอก)   7 พ.ค. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21