หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558- 2562) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 23 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง [ 15 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 3473  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 22 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 172  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)     2