หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม รอบ 6เดือน ปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 (งบแสดงฐานะการเงิน) [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีไตรมาสที่ 3 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2