หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีไตรมาสที่ 3 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)