หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)