หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและคำอธิบายแบบประเมินฯ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฯ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฯ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2