หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)