หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-697-304
 
 
   
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.อบต. จ.สุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนฯ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 15่) พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ก.อบต.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อปท. (เพิ่มเติม) [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ 3 และ ฉบับ 4 พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ซักซ้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอันดับ [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบีบบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10