หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลวังทองแดงถือเป็นพื้นที่ชนบท ดังนั้นเส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรังบดอัดแน่น มีจำนวนเส้นทาง ดังนี้
 
ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 18 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 17 สาย
ถนนสายสำคัญในพื้นที่ตำบลวังทองแดง ได้แก่
 
ถนนพระร่วง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113)
 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1308
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลอง จำนวน 7 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 25 แห่ง
 
บ่อน้ำสาธารณะ จำนวน 48 แห่ง
 
ประปาบาดาล จำนวน 15 แห่ง
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำ ต้นไม้ ดิน ได้รับความเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการนำมาใช้ประโยชน์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง