หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทองแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนตำบลวังทองแดง ปลูกสร้างบ้านเรือนบนพื้นที่ของตนเอง อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเครือญาติ มีการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบล
 
 
ประชาชนในตำบลวังทองแดงส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่นๆ
ตำบลวังทองแดง มีวัดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
 
วัดวังทองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดไสยาศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดคลองยอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดหนองตาโชติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ตำบลวังทองแดง มีสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
ที่พักสงฆ์ บ้านราวรังงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
 
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์อนุบาล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บรูณะ)

โรงเรียนบ้านราวรังงาม

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ

โรงเรียนบ้านสำนัก
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนบ้านวังทองแดง
ศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบลวังทองแดง) จำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองตาโชติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวังทองแดง จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 8 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ประเพณีและงานประจำปี ตำบลวังทองแดงมีงานประเพณีเกี่ยวกับศาสนา และประเพณีโบราณ

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไป ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ประเพณีสงกรานต์ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การตักบาตรเทโว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การแพทย์แผนไทย/หมอสมุนไพร/หมอพื้นบ้าน การจักสาน งานฝีมือช่างไม้แกะสลัก ช่างปั้น

ภาษาถิ่น คือ ภาษาสุโขทัย
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ไม้กวาดดอกหญ้า, งานเครื่องไม้, ข้าวกล้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10