หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนตำบลวังทองแดง ปลูกสร้างบ้านเรือนบนพื้นที่ของตนเอง อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเครือญาติ มีการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบล
 
 
ประชาชนในตำบลวังทองแดงส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่นๆ
ตำบลวังทองแดง มีวัดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
 
วัดวังทองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดไสยาศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดคลองยอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดหนองตาโชติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ตำบลวังทองแดง มีสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
ที่พักสงฆ์ บ้านราวรังงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
 
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์อนุบาล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บรูณะ)

โรงเรียนบ้านราวรังงาม

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ

โรงเรียนบ้านสำนัก
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนบ้านวังทองแดง
ศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบลวังทองแดง) จำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองตาโชติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวังทองแดง จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 8 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ประเพณีและงานประจำปี ตำบลวังทองแดงมีงานประเพณีเกี่ยวกับศาสนา และประเพณีโบราณ

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไป ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ประเพณีสงกรานต์ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การตักบาตรเทโว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การแพทย์แผนไทย/หมอสมุนไพร/หมอพื้นบ้าน การจักสาน งานฝีมือช่างไม้แกะสลัก ช่างปั้น

ภาษาถิ่น คือ ภาษาสุโขทัย
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ไม้กวาดดอกหญ้า, งานเครื่องไม้, ข้าวกล้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10