หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายสิทธิณัฐ เพชรเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง
 
สำนักปลัด
 
นายพัฒนา วิชัยเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิลาวัลย์ ศรีอินแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนิเวศน์ ขำเขียว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกรพินธ์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายณรงค์ เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน