หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,852 หลังคาเรือน
 
 
โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์สาขาบ้านคลองยอ
 
 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
ตำบลวังทองแดงมีการมีการดำเนินกิจการด้านการบริการ ดังนี้

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 15 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 15 ร้าน

ร้านซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง

ร้านจำหน่ายไม้แปรรูป จำนวน 5 แห่ง

ร้านเสริมสวย , ตัดผม จำนวน 3 แห่ง
ตำบลวังทองแดงมีการมีการดำเนินกิจการด้านการพาณิชย์ ดังนี้

ร้านจำหน่ายไม้กวาด จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายปุ๋ย - ยาฆ่าแมลง จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว จำนวน 12 ร้าน

ร้านขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 54 แห่ง
ตำบลวังทองแดงมีการมีการดำเนินกิจการด้านกลุ่มอาชีพ ดังนี้

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มเลี้ยงโค จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 12 กลุ่ม
 
 

วัดช้างล้อม

ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพอพียง บ้านลุงสมาน ถาวร หมู่ 1 บ้านวังทองแดง

แผนงานการเกษตรแบบพอเพียง บ้านนางลภัส อินทรเจือจันทร์ หมู่ 8 บ้านตระพังโพธิ์ศรี